در خصوص هر گونه شکایت از این سایت یا نحوه ارسال و … با شماره 02333442990 یا 02333446558 یا 09102834634 تماس حاصل فرمایید.
جهت شکایت به صورت حضوری به آدرس سمنان میدان علم و صنعت روبرو پمپ بنزین شرکت نفت ،فروشگاه کشاورزی رَزمراجعه فرمایید.