سفارش خود راثبت کرده .بعد از ثبت سفارش توسط کارشناسان ما با شما تماس گرفته می شود جهت نهایی کردن سفارش و پرداخت به صورت کارت به کارت انجام می شود.