شرکت-فروشگاه کشاورزی رَز
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

علفکش

0 قیمت پاراکوات

علف کش پاراکوات (گل سم)

علف کش پاراکوات (گل سم) - خرید علف کش پاراکوات (گل سم) -قیمت علف کش پاراکوات (گل سم)- تسریع در…
0

علف کش اکسی فلورفن (گل سم)

علف کش اکسی فلورفن - خرید علف کش اکسی فلورفن - قیمت علف کش اکسی فلورفن - کنترل علف های…
0 قیمت سم هالوکسی فوپ

علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل (سوپر گالانت)

علف کش، با مهار آنزیم استیل کولین استراز، مانع رشد بافت ­های مریستمی گیاه شده و آن ها را از…