مهم ترین کاربرد و مزایای استفاده از کود فعال کننده گلدهی بالانس balance :

 

  1. تشدید ارتقا سیستم رادیکال و کمک به رشد شاخه های جانبی
  2. کمیت و کیفیت بیشتر در برداشت
  3. رشد رویشی سالم
  4. ایجاد مقاومت بیشتر در برابر شرایط نامطلوب و استرس
  5. میوه بزرگتر و مقدار بیشتر
  6. افزایش گل دهی 
  7. وزن دهی دانه میوه ها
  8. تشکیل میوه بهتر

دستورالعمل مصرف و نحوه استفاده کود فعال کننده گلدهی بالانس balance :

 

محصول روش محلول پاشی برگی روش محلول پاشی خاکی
مرکبات در  ۲۰۰ تا ۳۰۰ سی سی در صد لیتر آب

در زمان قبل و بعد از گلدهی

در  دو الی سه لیتر در یک هکتار
درختان میوه ۴۰۰ تا ۵۰۰ سی سی در صد لیتر آب

قبل و بعد از گلدهی

دو الی سه لیتر در یک هکتار
باغبانی ۴۰۰ الی ۵۰۰ سی سی در صد لیتر آب

۱۵ روز بعد از کاشت و تکرار هر ۲۰ روز یک بار

دو الی سه لیتر در هکتار
گیاهان گرمسیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ سی سی در صد لیتر آب دو الی سه لیتر در هکتار
زیتون و تاکستان ۲۰۰ الی ۳۰۰ سی سی در صد لیتر آب

از زمان آغاز جوانه زنی و تکرار هر ۲۰ روز یک بار تا سه دوره

دو الی سه لیتر در هکتار

 

آنالیز کود فعال کننده گلدهی بالانس balance : 

 

اسید آمینه های موجود در ترکیب :

 

عناصر درصد
اسید آسپارتیک  ۱.۳
ترونین ۰.۹
سرینه ۲.۱
 اسید گلوتامیک   ۲.۷
گلیسین ۲.۲
آلانین ۰.۸
سیستئین ۰.۱
والین ۰.۸
متیونین ۰.۱
ایزولوسین ۰.۳
لوسین ۰.۴
تیروزین ۰.۱
فنیل آلانین ۰.۵
لیزین ۰.۳
هیستیدین ۰.۱
آرژنین ۱.۱
پرولین ۱.۹
هیدروکسی پرولین ۰.۰۰۳
هیدروکسی لیسیل پریدینولین

 

سلام!

ما آماده پاسخگویی به شما هستیم

Social
Call Now Button